Dopust za selitev
Za selitev pokličite 031 822 927
  

Dopust za selitev*

Zakon o delovnih razmerjih ne določa dolžine izrednega dopusta v primeru selitve in poroke.
 
To je urejeno s kolektivnimi pogodbami za posamezne dejavnosti ali v individualni pogodbi o zaposlitvi, ki jo sklenete z delodajalcem.
 
Primer:
 
Če ste zaposleni v organih javne uprave, ste ob selitvi v drugo stanovanje upravičeni do treh dni dopusta:
 
 
Dopust za selitev v podjetjih gospodarskih dejavnosti
 
 
 
21. člen
Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače
 
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do največ sedem delovnih dni v letu zaradi:
 
  • lastne poroke 2 dni 
  • rojstvo otroka 1 dan   
  • poroke otroka 1 dan 
  • smrti zakonca, otrok, posvojenca, staršev 2 dni 
  • smrti bratov, sester, starih staršev 1 dan   
  • selitve delavca oz. družine v interesu delodajalca 2 dni 
  • selitve delavca oz. družine 1 dan   
  • elementarnih nesreč 3 dni
*Opomba: Zgornji podatki so pridobljeni z dobrimi nameni in v dobri veri, vendar za njihovo verodostojnost ne odgovarjamo in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo točnost. Za natančne in konkretne informacije se pozanimajte v koletivu, kjer delate ali v Uradnem listu RS.