Selitveni servis Ljubljana - Robert Virant s.p.

za hitro izvedbo selitev in prevoza blaga po vsej Sloveniji

Pokličite za selitev

031 822 927

Smo registrirani prevoznik odpadkov pri Agenciji Republike Slovenije za okolje pod številko: 35470 - 262/2013 za prevoz nenevarnih odpadkov.

Odvoz kosovnih odpadkov na deponijo

Pri obnovi ali delni prenovi, oziroma pri prodaji stanovanja, se vam lahko zgodi, da ostanete sami s kupom kosovnih odpadkov in ne veste kako bi se lotili stvari ?

Z naše strani lahko računate na kompletno storitev.
​​


Kaj pomeni "kompletna storitev" ?

...demontaža pohištva, iznos, izklop, odklop iz plinskega in vodnega omrežja...

Poleg odvoza na najbližjo deponijo in v centre za reciklažo (računalniki, monitorji in elektronska oprema), vsebuje

demontažo pohištva z električnim orodjem,
iznos na tovornjak,
izklop električnih naprav,
odklop iz plinskega in vodnega omrežja,
če je to možno

in še kaj drugega.

Odpeljemo lahko vso stanovanjsko opremo:

pohištvo,
elektronsko opremo,
belo tehniko, kovinske in plastične predmete,
vse kar vam zaseda prostor v stanovanju, kleti, garaži ali na podstrehi.

Z izkušeno ekipo poskrbimo, da dela potekajo varno in da ne pride do poškodb vaše lastnine.

Verjetno poznate ločevanje odpadkov ?

Odpadke je potrebno predhodno ločiti kar zahteva sistematizacija dela na odlagališčih - po razgradnji ne bodo predstavljali nevarnosti za človeka in naravo.

Z ločenim zbiranjem odpadkov pa tudi industriji zagotavljamo vir dragocenih surovin.

Kaj pa nevarni odpadki?

Ne odpeljemo nevarnih odpadkov kot so:

stari akumulatorji,
baterijski vložki,
barve in topila,
laki smole in lepila, kemikalije,
olja in masti, zdravila
in podobno.

Vsi občani lahko brezplačno deponirajo svoje odpadke, tudi nevarne, z osebnim avtomobilom s prikolico.

Prevozniki odpadkov smo običajno zavezani plačilu, ker so količine večje.

Za cene lahko pokličete Snago ali pa nas. Kaj pa potrdila in računi?

Za odpeljane odpadke lahko priskrbimo potrdila o prevzemu odpadkov.

Skupaj z nami pa morate izpolniti tudi prevzemnico odpadkov
.

Na evidenčnem listu so podatki o povzročitelju, prevzemniku, prevozniku, primopredaji in tipu odpadkov. Pomembno je, da se na evidenčnem listu napiše katastrsko občino in parcelno številko.

Brez teh je deponiranje odpadkov nemogoče. Za vse se izstavi tudi račun.