Selitveni servis Ljubljana - Robert Virant s.p.

za hitro izvedbo selitev in prevoza blaga po vsej Sloveniji

Pokličite za selitev

031 822 927

Dopust za selitev - kaj pravi zakon*


*Opomba: Spodnji podatki so pridobljeni z dobrimi nameni in v dobri veri , vendar za njihovo verodostojnost ne odgovarjamo in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo točnost. Za natančne in konkretne informacije se pozanimajte v koletivu, kjer delate ali v Uradnem listu RS .

Zakon o delovnih razmerjih ne določa dolžine izrednega dopusta v primeru selitve in poroke.
 
To je urejeno s kolektivnimi pogodbami za posamezne dejavnosti ali v individualni pogodbi o zaposlitvi, ki jo sklenete z delodajalcem.

Dopust za selitev v podjetjih gospodarskih dejavnosti
 
Iz kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
 
21. člen
 
Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom in brez nadomestila plače
 
(1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače do največ sedem delovnih dni v letu zaradi:
 
   - lastne poroke 2 dni
   - rojstvo otroka 1 dan   
   - poroke otroka 1 dan
   - smrti zakonca, otrok, posvojenca, staršev 2 dni
   - smrti bratov, sester, starih staršev 1 dan   
   - selitve delavca oz. družine v interesu delodajalca 2 dni
   - selitve delavca oz. družine 1 dan   
   - elementarnih nesreč 3 dni

Če ste zaposleni v organih javne uprave , ste ob selitvi v drugo stanovanje upravičeni do 3 dni dopusta:

 41. člen

Delavec je lahko odsoten z dela s pravico do nadomestila plače največ sedem dni vposameznem koledarskem letu, in sicer:

- do 7 dni zaradi nege ožjega družinskega člana v primerih, ko nima pravice do nadomestila plače za odsotnost zaradi nege družinskega člana po predpisih ozdravstvenem zavarovanju, in sicer na podlagi zdravniškega potrdila, in zaradi aktivnegasodelovanja pri kulturnih, športnih in podobnih prireditvah;

- 3 dni zaradi sklenitve zakonske zveze, rojstva otroka, smrti ožjega družinskega člana in selitve v drugo stanovanje;

- 1 dan zaradi smrti bližnjih sorodnikov, zaradi vpoklica k vojaškim vajam, ki trajajo nad šest dni, in drugih neodložljivih opravkov.

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije, stran 598, člen 24

24. člen

Pravica do odsotnosti z dela z nadomestilom plače (1) Delavec ima pravico do odsotnosti z dela z nadomestilom plače v breme delodajalca do skupaj največ 7 delovnih dni v letu zaradi naslednjih okoliščin:

– poroke delavca: 2 dni,
– rojstva otroka: 1 dan,
– spremljanje otroka prvi dan vstopa v 1. razred OŠ: 1 dan,
– poroke otroka: 1 dan,
– smrti zakonca, otrok, staršev: 3 dni,
– smrti bratov, sester, starih staršev: 2 dni,
– selitve delavca: 2 dni,
– elementarne nesreče, ki prizadene delavca: 3 dni.